Pamąstymai iš Švento Rašto

 

​2022.06.10

Dievo meilė yra akivaizdi 

​ Dievo meilė pasireiškė mums... 1 Jono 4,9Pastebėkite Dievo meilę. Biblija moko, kad Dievas yra meilė. Mes buvome nusidėjėliai, svetimi Dievui. Mes buvome Dievo priešai, sukilę prieš Jį. Maištininkai. Buvome nusipelnę pragaro. Nepaisant to, kad priešinomės Dievui, maištavome prieš Jį, nusidėjome, elgėmės priešiškai, Biblija sako, kad Dievas mus vis tiek mylėjo amžinąja, ištikimąja savo meile tiek, kad atidavė savo Sūnų ir leido Jam mirti ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. Joks žmogus neįstengia šitaip mylėti, jei nėra atėjęs pas Kristų. Patys iš savęs jūs neturite galios mylėti. Dienos malda Tavo meilė apgaubia mane, Viešpatie Jėzau, kad ir kur būčiau. Daugybei žmonių reikalingas išgydymas, kurį suteikti gali tik Tavo meilė. Pripildyk mane savo meile (agape) tokiems.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.06.09

Sekmadienio džiaugsmai Kaip džiaugiausi, kai buvo pasakyta: „Eikime į VIEŠPATIES Namus!“ Psalmynas 122, 1


Daugybei žmonių sekmadienio rytais pasireiškia sekmadienligės simptomai. Ar žinote kokie jie? Paprastai aukos būklė itin suprastėja sekmadienį prieš pat pusryčius: užeina neapsakomas silpnumas, kamuoja mieguistumas. Be to, gali kamuoti lengvas galvos skausmas, kurį sustiprina aplinkinių bažnyčių varpų skambėjimas. Bet ši liga trumpalaikė – paprastai iki vidurdienio visi požymiai išnyksta, ir ligonis jau įstengia sušlamšti sočius pietus, o vakarėjant net sužaisti golfo partiją. Ligos simptomai dar trumpai pasireiškia sekmadienio vakare, apie 19:30 val., bet paskui visiškai išnyksta iki kito sekmadienio ryto. Dienos malda Noriu džiaugtis Dovydo džiaugsmu, kai sekmadieniais ruošiuosi Tave pašlovinti Tavo Namuose, dangiškas Tėve. 
​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.06.08

Drąsa išstovėti 

​ Jokia gėda kentėti dėl to, kad esi krikščionis. Šlovė Dievui už privilegiją priklausyti Kristaus šeimai ir vadintis tuo nuostabiu vardu. 1 Petro 4,16 (TLB)Bene didžiausia problema Amerikoje yra ta, kad mūsų krikščionybė pasidarė atskiesta ir silpna. Daug amerikiečių krikščionių irgi tokie patys – silpni ir suskydę, drebantys dėl kiekvieno nieko. Mums verkiant reikia ryžtingų, narsių, veržlių, energingų krikščionių, kurie gyventų dėl Kristaus kasdien, septynias paras per savaitę, ir būtų pasirengę, jei reikia, dėl tikėjimo net mirti. Mums reikia krikščionių, kurie būtų moralūs, dori, maloningi, narsūs, stiprūs ir atsidavę Viešpaties Jėzaus Kristaus sekėjai. Dienos malda Matau, kada mano, kaip krikščionio, gyvenimas išskysta. Viešpatie Jėzau, suteik man drąsos sekti paskui Tave toliau ir būti dar labiau atsidavusiam. 
​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.06.07

Sutaikinimas 

​ Jeigu, kai dar buvome priešai, mus sutaikė su Dievu jo Sūnaus mirtis... Romiečiams 5,10


​Jokia figūra žmonijos istorijoje nepranoksta Jėzaus Kristaus. Agnostikai ir ateistai gali ieškoti trūkumų krikščionių idėjose, tačiau Jėzaus Kristaus Asmenyje trūkumų jie neras. Jie gali iškelti krikščionių ydas, bet ne Kristaus. Jėzus iš Nazareto pranoksta metodus, idėjas ir savo sekėjus. Jis stovi laikų sandūroje. Visi žmonės turi nusilenkti prieš Jo viršenybę. Kadangi krikščionybė – tai Kristus, norintys tapti krikščionimis turi priimti Kristų kaip Asmenį. Tik Jis vienas gali patenkinti žmonijos poreikius. Dienos malda Viešpatie Jėzau, Tu vienintelis patenkini giliausius žmogaus širdies troškimus ir poreikius. Tu stovi šalia liūdniausiomis ir laimingiausiomis mano gyvenimo akimirkomis. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.06.06

Dievo dovanos 

​ Jei esate išgelbėti, darykite gerus darbus, paklusdami Dievui. Filipiečiams 2,12 (TLB)Nereikia būti proto bokštu, kad pastebėtum, kiek žalos jaunimui pridaro palaidas elgesys. Amoralumas prasiskverbia tarsi koks vėžys ir pradeda graužti ne tik kūną, bet ir mintis bei charakterį. Palaido lytinio gyvenimo aukomis tampa ne tik tiesiogiai į jį įsitraukusieji, bet ir nekalti artimieji – tėvai, seneliai, šeimų bičiuliai, mokytojai, auklėtojai ir kiti, kuriems rūpite labiau, nei galite įsivaizduoti. Juk jie visi linki jums geriausio. Jei jaunas žmogus pasirenka kažką menkiau už santuokinį gyvenimą, artimiesiems tai suteikia skausmo. Jų su metais sukaupta patirtis ir išmintis byloja, kad ikivedybiniai lytiniai santykiai yra didelė klaida. Biblija moko, kad Dievas sukūrė lytis ir seksą. Šv. Rašte parašyta, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Dar tenai sakoma, kad visa sukūręs Dievas tai apžvelgė ir „matė, kad tai gera.“ Tarp kitų Jo sukurtų dalykų buvo ir natūralus lytinis potraukis. Taigi pats seksas nėra nuodėmė! Seksas – Dievo dovana žmonių giminei. Jisai skirtas giminės pratęsimui – taigi mėgautis šventos santuokos rėmuose, kaip ypatinga sutuoktinių – vyro ir moters – meilės išraiška. Dienos malda Dangiškas Tėve, visos dovanos, kuriomis mus apipylei, skirtos mėgautis Tavo įsakymų rėmuose. Padėk man nepamiršti Tavo pamokymų.   

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.06.03

Būti turtingu 

​ Žmogaus gyvybė nepriklauso nuo turto gausos. Luko 12,15


Yra du būdai būti turtingu – daug turėti arba mažai norėti. Pastarasis lengvesnis daugeliui iš mūsų. Dauguma žmonių jaučiasi iš tiesų apgailėtinai užsibrėždami turėti daugiau, nei įstengia. Tokie kenčia nuo „daiktaligės“: nepasotinamo troškimo turėti daugiau ir geresnių, naujesnių daiktų. Jėzus buvo visiškai pasitenkinęs gyvenimu kaip žmogus, o turėjo žymiai mažiau, nei dauguma mūsų. „Lapės turi urvus, padangių sparnuočiai – lizdus, o Žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti.“ Jėzus buvo išmokęs būti pasitenkinęs tuo, ką turėjo, ir neleido troškimams viršyti reikmių. E. Stanley Jonesas pasakoja apie vieną vargšą, kuris priėmė nakvynėn žmogų į savo kuklų būstą. Parodęs jam savo varganą miegamąjį, įrengtą pastogėje šienui krauti, jis pasakė: „Jei ko nors pageidausi, tai būtinai sakyk. Mes ateisime ir pamokysime, kaip be to apsieiti.“ Mums nereikia mokytis, kaip gyventi turint daugiau. Mes turime mokytis gyventi versdamiesi su tuo, ką jau turime. Štai taip! Dienos malda Tėve, Tu dovanojai man daugiau, nei buvau vertas. Padėk man išlikti dėkingos ir pasitenkinusios širdies.  


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.06.02

Be apgailestavimų 

​ Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią. Galatams 5,25


Kai Bilas Bordenas, labai turtingos Bordenų šeimos sūnus, išvyko į Kiniją kaip misionierius, daugelis jo bičiulių manė, kad kvaila šitaip „švaistyti“ savo gyvenimą, pasak jų, stengiantis atversti į krikščionybę saujelę pagonių. Tačiau Bilas mylėjo Kristų ir mylėjo žmones. Pasidarbuoti svečiame krašte jis nespėjo labai daug – gana greitai po atvykimo užsikrėtė sunkia tenykšte liga ir mirė. Prie jo mirties patalo buvo rastas laiškutis, kuriame Bilas buvo parašęs: „Nieko nepasilaikiau sau. Neatsitraukiau. Nieko nesigailiu.“ Per kelerius pasiaukojamos tarnystės metus Bilas atrado daugiau laimės, nei kiti randa per visą gyvenimą. Dienos malda Viešpatie Jėzau, padėk man neskaičiuoti tarnystės Tau kainos. Leisk man visiškai atsiduoti Tavajam vedimui.  ​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.06.01

Kokią turite viltį? 

​ Dievo duotoji išgelbėjimo viltis mums yra tarsi saugus ir tvirtas sielos inkaras, prikabinantis mus ir išlaikantis arti Dievo. Hebrajams 6,19 (TLB)Į ką sudėtos jūsų viltys? Kokia jūsų ateities viltis? Kokie lūkesčiai dėl valdžios, švietimo sistemos, asmeninių planų ar kokios nors organizacijos? Mano viltis glūdi Jėzaus Asmenyje, kuris šiandien sėdi Dievo dešinėje. Aš turiu viltį ir žinau, kad keliauju į dangų. O dabartiniame gyvenime man padeda Dievo Artumas. Kas būtų, jei neturėtume Biblijos? Kas būtų, jei nebūtų buvę Kristaus kryžiaus, iškovoto išgelbėjimo ir tuščio kapo. Kas būtų, jei neturėtume nieko, išskyrus paraginimą: „Stenkis iš visų jėgų, daryk, ką gali“. Liūdna būtų! Visai prasti popieriai. Laimė, šiandien turime viltį, atpirkimą ir ateitį. Naujasis Testamentas – nuostabi knyga, teikianti vilties, sužadinanti viltingą laukimą. Jūs esate įdomus Dievui! Viešpats nuoširdžiai domisi jumis. Dienos malda Dangiškas Tėve, skaitydamas Tavo Žodį suvokiu, kad pasaulis ir jo širdgėlos praeis. Įkvėpk mane skelbti aplinkiniams Tavo vilties žodžius. 

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.05.31

Vidinės permainos poreikis 

 Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai visa atsirado nauja. 2 Korintiečiams 5,17


Pasaulis skelbia, kad gyventojai turi būti padorūs, garbingi ir protingi. Tas tai teisybė. Didžios visuomenės narys turi pasižymėti tokiomis savybėmis. O štai norint būti Dievo karalystės nariu, reikalaujama vidinio pokyčio. Vienas komunistas, Londono Haid parke rėžęs ugningą kalbą, išvydęs valkatą sušuko: „Komunizmas suteiks tam žmogui naują kostiumą!“ Šalia stovėjęs krikščionis atsiliepė: „Taip, o Kristus suteiks kostiumui naują žmogų!“ Dienos malda Viešpatie Jėzau, ačiū už giluminę permainą, kurį įvyko many, kai priėmiau Tave.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.05.27

Šventa institucija 

​ Tad laikykimės to, kas pasitarnauja santaikai ir tarpusavio ugdymui. Romiečiams 14,19Santuoka – šventa institucija. Ideali santuoka yra trijų asmenų – vyro, moters ir Dievo – sąjunga. Tai paverčia ją šventa. Tikėjimas Kristumi – svarbiausias iš visų principų, kuriant darnią šeimą, laimingus namus. Tautos jėga slypi tikėjime, kuriuo vadovaujasi tos tautos pavieniai asmenys ir šeimos. Dienos malda Viešpatie Jėzau, padėk mums mylėti vieniems kitus Tavo meile: kad mūsų namai, mūsų šeimos būtų tikras begalinės Tavo meilės šlovės atspindys.

​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.05.26

Neprilygstamasis Jėzus 

 Per Jėzų Kristų jūs turite gavę gyvenimą. Jis parodė mums Dievo paruoštą išgelbėjimo planą. Jis padarė mus priimtinus Dievo akivaizdoje. 1 Korintiečiams 1,30 (TLB)


Kuo toliau, tuo aiškiau matau ir suvokiu tokią tiesą: kad vieni žmonės kitiems daro tokią pat įtaką, kaip ir idėjos. Asmenybės galia iš tikro didelė. Pasukus galvą, galima prisiminti aibę pavyzdžių, bylojančių, kad asmenybė dažnai būna didesnė už idėją. Tokia yra, pvz., krikščionybė. Jos galia glūdi ne aiškiai apibrėžtoje etikoje ir ne krikščionių idėjose ar filosofijoje (nors krikščionybė turi savą filosofinių idėjų sistemą). Krikščionybės paslaptis glūdi Asmenyje, ir tas Asmuo yra Viešpats Jėzus Kristus. Žmonėms pavyksta rasti kitas filosofines ir etines sistemas, tačiau nepavyksta rasti kito Jėzaus Kristaus. Žmonijos istorijoje Jėzus neturi sau lygių. Dienos malda Kai pasakoju kitiems apie Tavo meilę, leisk man paslėpti savo asmenybę Tavojoje, Viešpatie Jėzau.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.05.25

Jo Artumas mumyse 

​ [...] ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą, idant būtumėte pripildyti visos Dievo pilnybės. Efeziečiams 3,19


​Norint deramai įvertinti meno kūrinius, būtina turėti meninį skonį – o jis būna arba įgimtas, arba išlavintas. Tik labai nedaugelis žmonių pasižymi įgimtu spalvų, formų ir harmonijos pajautimu. Tokiems meilė menui kyla natūraliai. O žmogui, nepasižyminčiam meniniu skoniu, vaikščiojimas po galerijas atrodys labai nuobodus užsiėmimas. Panašiai yra ir su muzika – muzikinį skonį žmogus turi įgimtą arba turi išlavinti. Be muzikinio skonio, be jos grožio pajautimo žmogus gali ramiausiai prasnausti net ir pačią puikiausią simfoniją Metropoliteno operos teatre. Panašiai yra ir su Dievo dalykais. Kalbos apie Dievą erzins ir varys nuobodulį, jei jumyse nėra Dievo. Bažnyčia vargins, o Biblija bus nuobodi knyga, jei Šv. Dvasia neapšvies jūsų sielos savo Artumu. Nuostabu yra tai, kad Dievas viskuo pasirūpino iš anksto. Net jei mūsų širdys yra mirusios ir nejautrios dvasiniams dalykams, tai dar ne pabaiga. Galima šio to imtis, kad padėtis pasikeistų. Dienos malda Viešpatie, Visagali Dieve, kasdien ieškosiu Tavęs. Pripildyk mane Kristaus meile.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.05.24

Prisiminkite Dievo palaiminimus 

 [...] vargo dieną [...] su džiaugsmo šauksmais giedu giesmę. Psalmynas 27,5-6Krikščionys nėra apsaugoti nuo liūdesio ar depresijos. Pasaulio įvykiai ir kylantis blogio tvanas priverčia susimąstyti kiekvieną – tiek krikščionį, tiek nekrikščionį. Dovydas, šaunus Izraelio dainius, ne visuomet giedodavo džiaugsmo giesmes. Kartais jo džiaugsmas virsdavo gedulu: „Ašaromis mintu dieną naktį; visą dieną žmonės klausinėja manęs: „Kurgi tavo Dievas?“ [...] Kodėl tu tokia liūdna, mano širdie? Kodėl taip nerimsti krūtinėje?“ (Ps 42). Manau, kad geriausias vaistas nuo liūdesio yra šlovinimas. Kitaip tariant, stenkitės prisiminti Dievo palaiminimus. Tegul džiugūs prisiminimai išstumia niūrią, prislėgtą nuotaiką. Dienos malda Ačiū Tau, dangiškasis Tėve, už psalmes, kurios padeda pamatyti, kad net ir liūdesio valandą Dovydas liedavo širdį Tavo akivaizdoje. Kad ir kokios būtų aplinkybes, aš mokysiuosi šlovinti Tave visuomet.   


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.05.23

Pagrindinis atsakymas ir sprendimas 

​ Mylėk Viešpatį, savo Dievą [...] Mylėk savo artimą... Mato 22,37-39Štai pagrindinis atsakymas ir visų pasaulio bėdų sprendimas – mylėti Dievą ir savo artimą. Toks mokymas nėra pasenęs, jis net labai aktualus šiandien. Tai vienintelis metodas, kuris galėtų padėti išspręsti pasaulio bėdas – tiek asmenines, tiek visuomenines. Jei mylime Dievą visa savo širdimi, tai turėsime jėgų mylėti ir savo artimą. O tikra meilė pasireikš patarnavimu – ne vien giesmių giedojimu, bažnyčios lankymu ar malda, bet ir praktiniais darbais, įrodančiais mūsų meilę, paklūstant dangiškojo Tėvo valiai. Dienos malda Tikra meilė pareikalauja viso manęs. Viešpatie, paimk visa tai, kas giliai užslėpta ir kliudo man mylėti Tave ir savo artimą. Padėk man tvirtai ir nesispyriojant paklusti Tavo valiai. 
​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.05.20

Iškovota pergalė 

​ [...] tasai, kuris jumyse, didesnis už tą, kuris pasaulyje. 1 Jono 4,4Apaštalas Paulius kadaise rašė: „Mat kūno geismai priešingi Dvasiai, o Dvasios – kūnui; jie vienas kitam priešingi, todėl jūs nedarote, kaip norėtumėte“ (Gal 5,17). Šią įtampą, vidinę kovą daugiau ar mažiau jaučiame visi. Kaip matote, šis vidinis konfliktas Biblijoje paaiškintas. Tačiau tai nereiškia, kad su tokia padėtimi derėtų susitaikyti ir nieko nedaryti. Priešingai, derėtų kuo kruopščiau pasirengti kovai, kuri, pasak Biblijos, vyksta ne su kūnu ir krauju, o su dvasinėmis blogio jėgomis. Laiško efeziečiams 6 sk. nurodoma, kaip derėtų tam pasiruošti. Ir dar labai svarbu nepamiršti, kad ten, kur apstu nuodėmės, dar apstesnė tampa malonė (Rom 5,20). Jūs galite iškovoti pergalę asmeniniame gyvenime! Mums nurodoma pavesti save Dievui, kad velnias kuo toliau bėgtų nuo mūsų. Mes esame gavę pažadą, kad nuodėmė nebeviešpataus mumyse (Rom 6,14). Dienos malda Man, kaip ir Pauliui, kasdien tenka grumtis su šėtonu. Visą savo gyvenimą aš pavedu Tau, Viešpatie, suvokdamas, kad ta kova jau laimėta. Iš 

DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.05.18

Mylėkime žygiais, ne vien žodžiais 

​ Rodykime meilę artimui ne vien žodžiais, bet ir darbais. Savo meilę reikškime veiksmais ir elgesiu. 1 Jono 3,18 (TLB)Biblija skelbia, kad sekantys Kristumi turi mylėti vieni kitus taip, kaip Dievas pamilo mus, kai siuntė savo Sūnų mirti ant kryžiaus. Kai ateiname pas Kristų, pasak Šv. Rašto, Dievas suteikia mums antgamtinės meilės, kuri dosniai išliejama į mūsų širdis per Šv. Dvasią. Ryškiausias krikščionių bruožas yra tas, kad mes mylime vieni kitus. Įveikime save ir, pvz., susibičiuliaukime su žmogumi, su kuriuo kitu atveju gal nė nebendrautume. Meilė išnarplioja daugiau problemų ir padeda išbristi iš daugiau bėdų, nei koks kitas veiksnys. Iš visų Dievo Jo vaikams dovanotų dovanų meilė yra didžiausia. Iš visų Šv. Dvasios vaisių meilė įvardijama kaip pirmoji. Dienos malda Jėzau, mylintis Viešpatie, išmokyk mane iš tikro mylėti kitus. Mano meilė yra per daug paviršutiniška ir nerimta.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.05.17

Iš tikėjimo užgimę darbai 
​  Noriai tarnaukite kaip Viešpačiui... Efeziečiams 6,7


​Tikras tikėjimo ženklas nėra žodinis išpažinimas ar apeigų laikymasis, o toks gyvenimas, kuriame palikta apsčiai vietos tarnystei Dievui ir artimui. Pati iškalbingiausia malda – ta, kuri sakoma kartu ištiesiant gydančias ir laiminančias rankas. Aukščiausia pašlovinimo forma – nesavanaudiška krikščioniška tarnystė. Aukščiausia pagarbinimo forma – trepsėjimas kojų, skubančių pas pražuvusius ir bejėgius. Šiame pasaulyje mūsų tikėjimas turi turėti regimą išraišką. Jis turi būti aiškiai, apčiuopiamai išreikštas, antraip neišsilaikys ir ateinančiame pasaulyje. Fariziejai akcentavo išorę, o tarnystę menkino. Kartais mums derėtų mažiau kalbėti, daugiau darbuotis, mažiau pliaukšti, daugiau pagailėti, mažiau kartoti tikėjimo išpažinimą, daugiau rodyti tikrą gailestingumą. Dienos malda Neretai mūsų postringavimus užgožia aplinkinių pagalbos šauksmai. Jaučiuosi prasikaltęs prieš Tave šitoje srityje, Viešpatie. Noriu pagarbinti Tave visame kame, ką tik darau. Padėk man ištiesti rankas ir paliesti kitus Tavo gailestingumu.  ​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.05.16

Dievo vedimas Taigi įstatymas buvo mūsų auklėtojas, vedęs į Kristų, kad mes būtume tikėjimu nuteisinti. Galatams 3,24


Jau duodamas įstatymą, Dievas žinojo, kad žmogui nepavyks jo laikytis ir tobulai vykdyti įsakymų. Dauguma žmonių tas faktas trikdo. Jie spėlioja, kad Dievas apskritai davė įstatymą, jei žinojo, kad žmogus neįstengs jo įgyvendinti. Tačiau Biblija moko, kad įstatymas mums duotas kaip veidrodis: pasižiūrėjęs į jį, matau savo dvasinę būklę. Žvilgtelėjęs į įstatymą, matau, kaip man dar toli iki tobulumo – ir tai paskatina mane eiti prie Kristaus kryžiaus ieškoti atleidimo. Biblija moko, kad Kristus kaip tik to ir atėjo – atpirkti tų, kurie gyveno įstatymo valdžioje. Žmogus neįstengė gyventi pagal įstatymą ir buvo jo pasmerktas. Dienos malda Man reikia Tavo vedimo, Viešpatie. Padėk man susivokti kurlink kreipi mano žingsnius. 


​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.05.13

Dievas aprūpina 
​  Jūs vadinate mane Mokytoju ir Viešpačiu, ir gerai sakote, nes aš toks ir esu. Jono 13,13Šv. Dvasia niekados neves jūsų prieš Dievo valią ir nevers daryti to, kas prieštarautų Jo Žodžiui. Žmonės kartais mėgsta švaistytis skambiomis frazėmis: „Viešpats mane paragino daryti tą ir aną“ arba „Viešpats man pasakė...“ Tokie pasakymai man kelia įtarimų, nebent tai, ką Viešpats pasakė neprieštarautų Jo Žodžiui. Dievas niekada nevers mūsų elgtis priešingai užrašytam Žodžiui. Pranašas Samuelis yra pasakęs: „Tikrai klusnumas yra geriau už kruviną auką“ (1 Sam 15,22). Šv. Raštas byloja: „Kas nori vykdyti jo valią, supras, ar tas mokslas iš Dievo“ (Jn 7,17). Kai prieinate akligatvį ir nebežinote, kur toliau dėtis, Dievas apreikš Jums savo valią, jei tik norėsite ją žinoti ir vykdyti. Savo valią Jisai slepia tiktai nuo tų, kurie nepasirengę sutikti ir paklusti, bet nori žinoti, ką Viešpats pasakys. Būkite paklusnus krikščionis! Nepamirškite, kad jei Dievas kur nors veda, tai atitinkamai ir aprūpina bei paruošia žmogų. Ten, kur veda, patenkina ir reikmes. Dienos malda Dieve, padėk man įsiklausyti į Tavo Žodį, kad kiekvienas sprendimas, kurį priimu, būtų pagal Tavo valią.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.05.12

Jis keičia mus 
​  ... kad, kai atveriu lūpas, būtų man duota drąsiai skelbti Evangelijos slėpinį. Efeziečiams 6,19Žodis „slėpinys“ reiškia paslaptį, kurios nepajėgia įminti žmogaus protas ir sukauptos žinios. Dievo slėpiniai glumina netikinčius, o tikinčiuosius – laimina! Pvz., teisumo slėpinys – mums sunkiai suvokiama Dievo paslaptis, tačiau mes žinome, kad jis veikia. Mus stulbina ir žavi šis didis slėpinys, leidžiantis Dievui keisti žmogaus širdį, jos nuostatas, troškimus ir net prigimtį. Dievas yra šventas. Jis vertina teisumą ir neapkenčia nedorybės. Per atpirkimo procesą Jis perkūrė mus pagal savo atvaizdą ir pavidalą. Nepakartojama! Iš kartos į kartą Jis dovanoja teisumą, įdiegdamas jį žmogui į širdį. Net ir mūsų laikais, kai tokios sudėtingos gyvenimo sąlygos, Dievas ir toliau keičia žmones, pasitelkdamas teisumo slėpinį. Dienos malda Brangus Dieve, suteik man drąsos pasakoti kitiems apie amžino džiaugsmo Kristuje paslaptį.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.05.11

Kai pristingame išminties 

​ Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Mato 24,3​Laikas nestovi vietoje. Laikrodis tiksi, jo rodyklė tuoj rodys vidurnaktį. Žmonijai greit išmuš paskutinioji. Kuriuo keliu pasuksime? Ar pasaulyje dar liko autoritetų? Ar dar liko kelias, kurį galėtume pasirinkt? Ar yra knyga, kuria galėtume vadovautis narpliodami sudėtingas gyvenimo dilemas? Ar yra autoritetingas šaltinis, į kurį galėtume gręžtis? Ar mes buvome tiesiog nutrenkti į šią planetą kažkokios nepažįstamos jėgos be jokio supratimo apie tai, iš kur atėjome, kur esame ir kur einame? Ne. Knygą, kuria galėtume vadovautis, seniai turime. Autoritetingas šaltinis yra – tai iš žilos senovės mus pasiekusi istorinė knyga, vadinama Biblija arba Šv. Raštu. Ši knyga buvo perduodama iš kartos į kartą, keliavo per žmonijos istoriją, liudydama įvairius jos laikotarpius. Ji buvo perduodama iš rankų į rankas pačiais įvairiausiais pavidalais ir atlaikė pačius aršiausius išpuolius. Jos nepaveikė nei barbarų vandalizmas, nei civilizacijos erudicija. Jos nesunaikino nei laužo liepsnos, nei skeptikų pašaipos. Net ir pačiais tamsiausiais žmonijos istorijos laikotarpiais šlovingi šioje knygoje išdėstyti pažadai išliko nepakitę. Dienos malda Kaip dažnai privilegiją, kad šiandien galiu laisvai skaityti Šv. Raštą, priimu kaip savaime suprantamą dalyką. Dovanok, Viešpatie, už tokias nuostatas ir padėk man keistis.  


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.05.10

Dievo numatytas tikslas 

​ Iš jo [Dievo], per jį ir jam yra visa. Jam šlovė per amžius. Romiečiams 11,36


Ar jums kada nors teko spėlioti, dėl ko Dievas jums leido ateiti į šį pasaulį? Koks tikslas ir kokia prasmė? Dievas leido tam nutikti todėl, kad Jis yra meilė. Galbūt kitose planetose irgi yra gyvybė, tačiau, mano manymu, žmogus yra labai unikalus vien dėl to, kad yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir pavidalą. Dievas šią planetą apgyvendino mažomis savo kopijomis, kurias galėtų mylėti ir kurios galėtų Jam atsakyti tuo pačiu. Tam tikra prasme galima sakyti, kad Dievas buvo vienišas. Jis panoro turėti tuos, ką galėtų mylėti ir kas mylėtų Jį. Galbūt tai skamba labai neįtikinamai, tačiau Biblija sako, kad Dievas mus šioje planetoje apgyvendino iš meilės. Dienos malda Laisvai pasirenku mylėti Tave, Viešpatie Dieve. Tu džiugini mano sielą kiekvieną mielą dieną.  

​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.05.09

Naujas dangus ir nauja žemė 

​ Pasaulio karalystė tapo mūsų Viešpaties ir jo Mesijo karalyste, ir jis karaliaus per amžių amžius. Apreiškimo 11,15Krikščionybė – tai krizės evangelija, kuri skelbia, kad šio pasaulio dienos tikrai yra suskaičiuotos. Ir visos kapinės, visos kapavietės byloja, kad Biblija skelbia tiesą. Mūsų dienos šioje žemėje yra suskaičiuotos. Apaštalas Jokūbas sako, kad mūsų gyvybė – tiktai garas, kuris trumpam pasirodo ir išnyksta (Jok 4,14). Pranašas Izaijas sako, kad žmogaus gyvybė – tarsi žolė ar lauko žiedas, kuris nuvysta (Iz 40,6-7). Nėra dvejonių, kad tautoms taip pat išmuš paskutinioji, kai tiktai jos įgyvendins ir išpildys visa, ką Dievas joms numatęs. Pabaiga ateis, kai sugrįš Jėzus Kristus. Jis įtvirtins savo karalystę, kurioje viešpataus teisumas ir socialinis teisingumas. Joje neliks vietos neapykantai, godumui, pavydui ir mirčiai. Dėl šios priežasties krikščionis gali su džiaugsmu, optimistiškai žvelgti į ateitį. Krikščionis gali šypsotis, nepaisant aplink siaučiančių negandų. Mes žinome, kas mūsų laukia. Mes žinome, kokia bus baigtis – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus triumfas! Dienos malda Nors aplinkui siaučia negandos, Tavo ramybė užtvindžiusi mano širdį. Laukiu šlovingo Tavo sugrįžimo, Jėzau.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.05.06

Ieškokite Dievo 

 Žinokite, kad VIEŠPATS – Dievas. Jis mus sukūrė, ir mes priklausome jam. Psalmynas 100,3


Kai manęs kas nors paklausia, iš kur žinau, kas yra Dievas ir koks Jis, vis prisimenu pasakojimą apie berniuką ir aitvarą. Buvo graži diena, labai tinkama laidyti aitvarus: pūtė gan smarkus vėjas, dangumi gindamas debesis. Aitvaras iškilo aukštai, aukštai ir pasislėpė debesyse. „Ką čia veiki?“ – paklausė berniuko praeivis. „Laidau aitvarą“ – atsakė vaikas. „Aitvarą? Iš kur žinai? Juk jo nematyti.“ „Iš tikro, jo nesimato. Bet kaskart truktelėjęs už virvelės, jaučiu jį.“ – tarė vaikas. Nepasitenkinkite vien tuo, ką apie Dievą jums pasakoja kiti. Aktyviai ieškokite Jo patys! Suradę Dievą, žinosite, kad Jis iš tiesų yra, kaskart truktelėję „virvelę“ savo širdyje. Dienos malda Dangiškasis mano Tėve, kaskart, kai ieškau Tavęs, jaučiu Šv. Dvasios dvelksmą, paliudijantį man apie Tavo artumą.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.05.05

Meilės poreikis 

 Išsilaikykite Dievo meilėje... Judo 1,21Viena sutuoktinių pora panoro įsivaikinti berniuką. Nuvykę į vaikų namus, jie susėdo pasikalbėti su išsirinktu vaiku. Vyras ir žmona su užsidegimu pasakojo, kiek visko gali suteikti vaikui. Didelei jų nuostabai mažius, atidžiai juos išklausęs, tarė: „Jei jūs galite man pasiūlyti viso labo tik gerus namus, drabužių, žaislų ir kitų daiktų, tai, ko gero, mieliau pasilikčiau toliau gyventi čia.“ „O ko tau dar reikia?“ – paklausė moteris. Vaikas atsakė: „Noriu, kad mane kas nors mylėtų.“ Štai, prašom! Net ir vaikui aišku, kad žmogus „ne vien duona gyvas“. Patys giliausi mūsų troškimai gali būti patenkinti tik atkūrus ryšį su Dievu, pagal kurio atvaizdą esame sukurti. Dienos malda Ačiū už tai, kad myli mane, Dieve. Tas žinojimas mane guodžia ir džiugina. Šlovinu ir myliu Tave, mano Tėveli danguje.  


Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.05.04

Amžina taika 

 Bet dabar Kristuje Jėzuje jūs, kadaise buvusieji toli, esate tapę artimi dėlei Kristaus kraujo. Jis yra mūsų sutaikymas. Efeziečiams 2,13-14Tuščios kalbos apie sutaikymą pasauliui taikos neatneš. Glazge, Škotijoje, kartą jau matėme po Šv. Jurgio aikštę marširuojančius komunistus su transparantais ir klykaujančius: „Mes – už taiką!“ Prisimenu ir Korėją bei kitas šalis, kur tokie „kovotojai už taiką“ kursto vien sąmyšį ir kančias. Taika – kur kas daugiau, nei dažais ant transparanto užtepliotas žodis raudonųjų parade. Tai ne šiaip akimirka ramybės, trumpas atokvėpis tarp šaltojo ar karštojo karo veiksmų. Taika – labai teigiama būsena, specifinis santykis su Dievu, į kurį žmogus yra pamažėle įvedamas. Tai dvasinė tikrovė žmogaus širdyje, kurią ši patiria užmezgusi ryšį su beribiu Dievu. Dienos malda Amžinoji Tavo taika, Viešpatie Jėzau, pranoksta visus žmonių pažadus.
​  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.05.03

Poreikio suvokimas 
​  Kvailys savo širdyje sako: „Dievo nėra!“ Tokie sugedę, jie šlykščiai elgiasi. Psalmynas 53,2


​Esame lyg ta skruzdėlė ant dulkių gumulėlio kosmose. Įgyjame daktaro laipsnį ir išdidžiai vaikštinėdami scenoje postringaujame: „Ar Dievas yra – čia dar didelis klausimas...“ Būtų juokinga, jei nebūtų graudu. Nes juk mes nė patys savęs pažaboti neįstengiame: mes nieko negalime padaryti, kad nesusisprogdintume, kad liautumės gaminę branduolinius ginklus, galinčius sunaikinti visą pasaulį. Mes negalime susiturėti nuo pykčio ir neapykantos. Mes nuolat kariaujame ir žudome vieni kitus. Mes nesusiturime nevogę vieni iš kitų. Ir ničnieko negalime padaryti, kad nemirtume. O juk kiekvienam iš mūsų išmuš paskutinioji! Nieko tad nuostabaus, kad Šv. Raštas taip šviesiai tiesiai netikintį išvadina kvailiu, - nes žmogus, neigiantis Dievo buvimą, iš tikrųjų turi būti menko protelio. Dienos malda Visagali Dieve, padėk man gyventi taip, kad pasakojant kitiems apie Tavo buvimą, jie būtų patraukti prie Tavęs, pripažintų ir priimtų Tave.  

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.04.29

Kvestionavimas 

​ Leisk man vėl džiaugtis tavo išganymu, tepalaiko mane nori dvasia. Psalmynas 51,14


Nieko keisto, kad jaunas žmogus kartais nuklysta nuo to, ko buvo mokytas. Tam gali būti aibė priežasčių. Matyt, kažkas priverčia netikėjimui jo širdyje įsišaknyti giliau nei tikėjimui. Biblija mus perspėja, kad žmogaus širdis yra klastinga ir palinkusi į pikta. Nuodėmė širdį supurena ir paruošia netikėjimui. Žmogaus, kuris savo tikėjimu pasirenka netikėjimą, gyvenime beabejotinai yra koks nors autoritetas, kuris jo mąstymui daro didžiulę įtaką. Su laiku toks žmogus į tai, ko buvo mokytas vaikystėje, pradeda žiūrėti nepatikliai, neretai palaiko paistalais. Kaip kažkas yra taikliai pastebėjęs, truputis pažinimo nuveda žmogų tolyn nuo Dievo, o išsamus supratimas sugrąžina jį atgalios. Vieni tvirčiausių ir ištikimiausių krikščionių, kuriuos šiandien pažįstu, yra žmonės, savo gyvenime patyrę tokius laikotarpius, kai kvestionavo Bibliją, Kristų ir Dievą. Tačiau kantriai ištyrę ir išanalizavę tuos klausimus iki galo, jie aptiko nepaneigiamų įrodymų ir suprato, kad tik kvailys savo širdy gali nutarti, kad Dievo nėra (žr. Ps 14,1; Ps 53,1). Dienos malda Viešpatie, šiandien, prisimindamas laikotarpius, kai mane patį kamavo netikėjimas ir dvejonės, meldžiu už visus kvestionuojančius ir Tavo akivaizdoje užtariu visus abejojančius. 

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.04.28

Skolos našta 

​ [...] kuris atidavė save už mūsų nuodėmes... Galatams 1,4Kartą vienas pirklys iš Antverpeno karaliui Karoliui V paskolino nemažą pinigų sumą. Atėjus laikui grąžinti skolą, paaiškėjo, kad karalių ištikęs bankrotas ir jis visiškai nebeturi iš ko susimokėti tos skolos. Tuomet pirklys iškėlė karaliui didelę puotą. Kai susirinko ir prie stalo susėdo visi kviestiniai svečiai, dar prieš atnešant valgius, pirklys paprašė priešais jį ant stalo pastatyti didžiulę lėkštę, kurioje degtų ugnis. Kai tai buvo padaryta, pirklys išsitraukė iš kišenės karaliui skirtą skolos raštą ir įmetė į liepsnas. Visi stebėjo, kaip liepsnos ryja popierių, kol tas pavirto į pelenus. Karalius puolė savo geradariui ant kaklo ir susigraudinęs pravirko. Panašiai ir mes esame Dievo atpirkti. Mūsų skola Dievo akivaizdoje yra grąžinta. Kai buvo atėjęs laikas ją sumokėti, žmonija neįstengė to padaryti. Tačiau prieš du tūkstančius metų Dievas sukvietė pasaulį į Evangelijos puotą ir Kristaus kryžiaus agonijos liepsnose tavo ir mano nuodėmes laikė tol, kol buvo praryti net ir paskutiniai mūsų kaltės likučiai. Dienos malda Ačiū, kad paėmei mano kaltę ir patraukei mano gėdą. Klaupiuosi prieš Tave, Viešpatie Jėzau. 

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.04.27

Dievas, mūsų pagalba 

​ Bet aš esu lyg vešlus alyvmedis, augantis Dievo Namuose. Aš pasitikiu ištikimąja Dievo meile per amžių amžius. Psalmynas 52,10​Atsiverskite Šv. Raštą ir perskaitykite pasakojimus apie žmones, kurie vieni bedieviškoje aplinkoje, tačiau su gyvojo Dievo pagalba kalnus nuvertė savo kartoje. Pavyzdžiui, Juozapas gyveno Egipte supamas nuodėmių ir intrigų. Jį suvilioti mėgino jo viršininko žmona. Vėliau jam net teko pabūti už grotų. Nepaisant visų jį ištikusių negandų, Juozapas toliau pasikliovė Dievu ir siekė pažinti bei vykdyti Jo valią. Šiandien šis žmogus mums yra puikus pavyzdys, bylojantis apie palaikančią ir sustiprinančią jėgą, kurios Dievas apsčiai teikia Juo pasitikintiems. Dienos malda Užėjus juodai dienai, Viešpatie, aš tiesiu į Tave rankas, o Tu būsi šalia ir sustiprinsi mane.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.04.26

Gyvybės stebuklas Dangūs skelbia Dievo šlovę, dangaus skliautas garsina jo rankų darbą. Apie tai diena pasakoja dienai ir naktis duoda žinią nakčiai be jokio kalbesio ir be jokių žodžių. Negirdėti jų balso... Psalmynas 19,2-4

​Visa gamta byloja apie Dievą. Ji pasakoja mums apie sumanaus Kūrėjo buvimą per tam tikrą egzistuojančią tvarką, grožį, tobulumą. Vienas mokslininkas kartą man pasakė, kad ilgai mąstęs apie didingą visatos tvarką ir nekintančius jos dėsnius, jis priėjo prie vienintelės išvados, kad Dievas iš tikro yra. Tas žmogus suvokė, kad Dievas kalba per gamtą. Dievas kalba žmogui per reguliariai mus aplankančius metų laikus, per tikslų Saulės, Mėnulio ir žvaigždžių judėjimą dangaus skliautu, per reguliariai išauštančią dieną ir užslenkančią naktį, per pusiausvyrą, kurią galima pastebėti gyvybei taip būtino deguonies suvartojime ir gamyboje (žmogus kvėpuoja, augalai pagamina), ir net per naujagimio klyksmą, skelbiantį apie naujo gyvybės stebuklo atėjimą. Dienos malda Te šios dienos grožis primena man apie Tavo didybę, Viešpatie Dieve. Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.04.25

Dalijimosi džiaugsmas 

 Tad per jį visuomet atnašaukime [...] jo vardą garbinančių lūpų vaisių. Hebrajams 13,15


Jėzus žinojo, kad vienas sunkiausių išmėginimų, bylojančių apie mūsų atsidavimą Dievui, yra mūsų noras dalytis su aplinkiniais. Jei nejaučiame gailesčio artimui, ko gero, tai įrodymas, kad ir patys nesame patyrę Dievo gailestingumo. Kalbėdamas apie žmogiškąją prigimtį, Emersonas yra pasakęs: „Tai, kas esi, taip garsiai apie tave kalba, kad net nesigirdi, ką sakai.“ Šėtonui nėmaž nerūpi jūsų teorijos apie krikščionybę ar kiek lūpomis išpažįstate Kristų. Tačiau jis iš visų jėgų priešinasi, kai jūs gyvenate Kristumi. Kartą viena moteris parašė liūdną laiškutį, kuriame teigė: „Man šešiasdešimt penkeri metai. Vaikai jau suaugę ir sukūrę savo šeimas, o vyras miręs. Jaučiuosi labai vieniša – ko gero, vienišiausias žmogus pasaulyje.“ Moteriai buvo patarta pradėti dalytis savo religiniais įsitikinimais ir materialinėmis gėrybėmis su aplinkiniais. Po kelių savaičių ji jau parašė visai kitokį laišką: „Šiandien jaučiuosi laimingiausia moteris visame mieste. Dalydamasi įvairiais dalykais su aplinkiniais, aš iš naujo atradau džiaugsmą ir laimę.“ Kaip tik tai Jėzus ir prižadėjo! Dienos malda Nėra didesnio džiaugsmo kaip dalytis Tavąja meile, Tėve. Padėk man džiuginti šalia esančius ir dalytis ja toliau.  Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.04.22

Dievo pažadai Dėl nieko nesijaudinkite, bet verčiau visuose reikaluose melskitės: išsakykite Dievui savo reikmes ir nepamirškite Jam padėkoti, kai sulaukiate atsakymų į savo maldas. Filipiečiams 4,6 (TLB)


Istorikai mūsų erą greičiausiai pavadins „susirūpinimo amžiumi“. Nerimas ir susirūpinimas natūraliai kyla tuomet, kai mūsų lūkesčiai ir viltys pradeda suktis ne aplink Dievą ir Jo valią mums, bet aplink kitus dalykus. Kai užsibrėžiama siekti kitų tikslų, lūkesčių žlugimas neišvengiamas. Nors, atrodytų, dėl daugelio dalykų sukti galvą galėtume žymiai mažiau nei praeities kartos, iš tikro mūsų laikais žmonės nervinasi daug labiau. Nors mūsų gyvenimo sąlygos žymiai geresnės ir lengvesnės nei praeities kartų, vidinio nerimo dėl to nė kiek ne mažiau. Jei praeities kartų simbolis – nuo darbo sudiržusios rankos, tai šiuolaikinio žmogaus simbolis – dėl amžino susirūpinimo suraukta kakta. Dievas niekada nežadėjo patraukti mums iš kelio sunkumų, bėdų ir nelaimių. Tiesą sakant, pastebėjau, kad neretai atsidavęs krikščionis patiria didesnį visuomenės spaudimą ir daugiau sunkumų nei kiti. Taip yra todėl, kad visuomenė dažnai eina viena kryptimi, o krikščionis – visai priešinga. Tokiu atveju trinties ir konflikto niekaip neišvengsi. Tačiau, kilus konfliktui, Dievas žada mums tikrą ramybę, užtikrintumą ir tokį saugumo jausmą, kokio pasaulietis gyvenime nėra patyręs. Dienos malda Viešpatie Jėzau, išmokyk mane dažniau kreipti akis į Tave nei į save ar savo problemas. Užtvindyk mano širdį ir mintis savąja ramybe. ​ Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 

​2022.04.21

Veiksni meilė  

​[...] gyvenkite meile, kaip ir Kristus pamilo jus... Efeziečiams 5,2


Socialinės reformos labai reikalingos – dėl to niekas neabejoja. Jei norime ko nors gyvenime pasiekti, būtinas susikalbėjimas tarp skirtingų kartų. Mes turime išgirsti vieni kitus ir triūsti petys petin – toks būtų pirmasis bendradarbiavimo reikalavimas. Koks šiuo aspektu būtų Jėzaus Kristaus evangelijos vaidmuo? Evangelija būtų didžioji sutaikintoja. Apaštalas Jonas savo pirmame laiške rašo: „Rašau jums, jaunuoliai“, o vėliau – „Rašau jums, tėvai“. Kitaip tariant, jis kreipiasi ir į jaunuosius aktyvistus, ir į senuosius, prityrusius sergėtojus. Jonas rašo: „Mes iš to pažinome meilę, kad jis už mus paguldė savo gyvybę. Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius. Bet jei kas turėtų pasaulio turtų ir pastebėjęs vargo spaudžiamą brolį užrakintų jam savo širdį, tai kaip jame pasiliks Dievo meilė? Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa. Tuo mes pažinsime, jog esame iš tiesos.“ (1 Jono 3,16-19). Dienos malda Tėve, kai kas nors nesutinka su mano nuomone, padėk man tą žmogų mylėti ne vien žodžiais, bet ir veiksmais, su visa apglėbiančia meile, būdinga Tavo Sūnui Jėzui Kristui.  
Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org

​​​
 
  algimantasjuoz@gmail.com
   +370 682 19030
   I-V 9:00-17:00
© PigiosSvetaines.lt